LE-Projects OÜ - Elektriprojektid 
 • le-projects

Elektriprojekt lisab selgust ja kindlust

Valik tehtud elektriprojektidest:

 • Sae päikesejaama elektriliitumine koos võrkude sidumisega
 • Ernesaksa päikesejaama elektriliitumine koos olemasolevate elektrivõrkude sidumisega
 • Composite tootmishoone elektripaigaldis
 • Mõntu sadama elektripaigaldis
 • Nasva kalasadama elektripaigaldis
 • Jõujaama päikesejaama elektriliitumine
 • Saikla paadikoja tootmishoone
 • Rohuküla sõidukitehoone elektripaigaldis
 • Salme tuulepargi Eleon 3M116 tehniline projekt
 • Aburi tuulegeneraatori tehniline projekt
 • Kuressaare Tln. mnt. 14a ärihoone elektripaigaldise rek.
 • Kuressaare haigla B-korpuse elektripaigaldise rek.
 • Nasva 3,6 MW tuugeni liitumistaotlus ja tehniline projekt
 • hr. Hyykoski elamu elektri projekt
 • Kasti küla pingeparanduse projekt
 • Mustjala kaupluse elektripaigaldis
 • Sarve tn elamu elektripaigaldis Tallinnas
 • Vaivara 255 MW tuulepargi kaabeldus ja alajaamade eelprojektid
 • Veere palkelamu elektripaigaldis reservtoiteagregaadiga
 • Hundisilla palkelamu elektripaigaldis
 • Oti tootmishoone elektripaigaldis
 • Mõisaküla puhkemaja elektripaigaldis
 • Aleksandri hosteli elektripaigaldis
 • Laadla puhkemaja elektripaigaldis
 • Kullimäe gaasigeneraatorjaama tehniline projekt ja plahvatusohutsoonide määramine
 • Sikassaare tuulepargi tehniline projekt
 • Alunaut OÜ laevatehase elektripaigaldis ja liitumine
 • Mündi tn eramu elektripaigaldis
 • Dageida peakaitsme suurendamine
 • Kadastiku Õunaaed OÜ tootmishoone
 • Baltic Worboatsi 2,3MW tuugeni tehniline projekt ja selle Nasva-Kuressaare maakaabelliin ning 10 kV liitumispunkt
 • Unimäe veetöötlusjaama reservtoite paigaldis
 • Kõrgessaare alajaama vahetus ja mõõtekilp
 • Männipõllu elamu elektripaigaldis
 • Anseküla Seltsimaja elektripaigaldis
 • Trelleborgi tehase 2x1000 kVA alajaam ja 10 kV liitumine


    Ja paljud teised elektriliitumiste ja elektrivõrkude projektid.

Pilte valminud objektidest

Salme tuulepark    Aburi tuulegeneraator Väike-Maarjas    Tallinna tn 14a äripinnad    Nasva 3,6 MW tuugen    Kuressaare haigla    Hundisilla elamu    Sikassaare tuulepark    Kullimäe gaasigeneraatorjaam    Alunaut OÜ tootmishoone    Vaivara tuulepark    Männipõllu elamud    Anseküla Seltsimaja    Trelleborgi alajaam    Kõrgessaare alajaam    Oti valgusarvutus